Komunikacija i učenje na daljinu

Na jednostavan način organizirajte učinkovitu edukaciju u virtualnoj učionici

 

Zahvaljujući softverskom rješenju Adobe Connect, možete jednostavno organizirati virtualnu učionicu za fizički dislocirane slušače, kojima je za aktivno sudjelovanje potreban jedino uređaj s pristupom internetu. Na ovaj način i sudionicima edukacije s drugih lokacija možete pružiti osjećaj kao da su dio tima koji se nalazi u istoj prostoriji s vama, a istovremeno štedite na vremenu i troškovima putovanja.


 

Adobe Connect Learning

Bogata i učinkovita komunikacija sa sudionicima

Adobe Connect Learning omogućuje komunikaciju sa sudionicima svih kategorija obrazovanja, kroz predavanja u virtualnim učionicama (uživo, sinkrono) i samouslužne tečajeve (na zahtjev, asinkrono). Ovakva kombinacija sinkronog i asinkronog učenja omogućuje snažne učinke obrazovnog procesa, bez obzira radi li se isključivo o digitalnom procesu ili pak o hibridnom obrazovanju u kojem je digitalni proces nadopuna tradicionalnog procesa u fizičkoj učionici.

Funkcionalnosti Adobe Connect virtualne učionice

Moguće je organizirati događanja i pozvati na njih ciljane sudionike, a proces prijave na predavanja jednostavan je, uz učinkovit mehanizam izvještavanja o stanju prijava. Korisničko sučelje je fleksbilno i moćno (dijeljenje kamere i sadržaja, ankete i kvizovi, razmjena poruka, suradnja na bijeloj ploči, distribucija datoteka). Dostupna je i detaljna analitika o sudjelovanju svih učesnika, a ona je ključna je za ostvarenje ciljeva i planiranje budućih predavanja.

Dodatna vrijednost Adobe Connect Learning rješenja

Adobe Connect Learning može se lako i jednostavno integrirati s drugim aplikacijama s ciljem razmjene podataka o sudionicima i njihovim postignućima (primjerice, LDAP, upravljanje ljudskim resursima, drugi LMS sustavi i sl.), jednostavan je za korištenje zahvaljujući intuitivnom sučelju i naprednom korisničkom iskustvu, a može se nazvati i univerzalnim, zbog toga što podržava sve klijentske platforme, bez obzira na to radi li se o desktop ili mobilnim platformama.

Kontaktirajte nas za detalje o rješenju, implementaciju i podršku