Sustavi za testiranje znanja

Idealan sustav za brzu provjeru znanja i mjerenje prisutnosti na nastavi

 

Želite provjeriti tko je prisutan na nastavi? Provjeriti predznanje učenika i studenata ili provesti blic provjeru znanja nakon održanog predavanja? Elektronski sustavi za testiranje uspješno rješavaju navedene zadaće. Zbog jednostavnog načina upotrebe, mogu ih koristiti i škole i fakulteti, a primjenjivi su kako u malim učionicama tako i u velikim fakultetskim predavaonicama.

 

Mogućnosti sustava za testiranje znanja

Funkcioniranje sustava za testiranje

Svaki student ili učenik ima jedan uređaj koji je bežično povezan s računalom predavača te u svakom trenutku predavač može provesti blic provjeru znanja. Prilikom postavljanjem pitanja, na ekranu se pojavljuje slajd s pitanjem i ponuđenim odgovorima, te studenti i učenici imaju zadano vrijeme za odgovor klikom na gumb. Nakon isteka vremena, na ekranu se pojavljuje graf s postotkom točnih i netočnih odgovora.

Mogućnosti odgovora i analiza

Ovisno o modelu uređaja, moguće je podesiti da odgovori budu višestruki izbor, točno / netočno, numerički odgovor ili tekstualni odgovor. Predavač ima na uvid bazu odgovora, tako da sustav omogućuje i individualnu provjeru znanja, odnosno praćenje uspjeha tokom semestra. Ovakva metoda brzih provjera znanja, na jednostavan način omogućuje uvid u praćenje nastave i kvalitetu usvojenog gradiva.

Karakteristike uređaja za testiranje

Uređaji su vrlo malih dimenzije i težine, što čini rukovanje krajnje jednostavnim, a baterija je izuzetno duge trajnosti, čak i uvjetima čestog korištenja kao što je slučaj u edukacijskim ustanovima. Svi uređaji za rad koriste RF tehnologiju koja omogućava udaljenosti do 30 metara od USB prijemnika. Također, unaprijed predefinirani kanal USB prijemnika osigurava trenutni odgovor.

Kontaktirajte nas za detalje o ponudi, implementaciji i podršci